Bestuursrecht

Bestuursrecht gaat over de bemoeienis van de overheid met de samenleving. Zo gaat het bijvoorbeeld over instrumenten waarmee de overheid bestuurt, maar ook over de normen die het bestuur daarbij in acht moet nemen. Interessant onderdeel in dat geheel ziet op de mogelijkheden om je tegen het overheidsbestuur te verzetten.

Aan de zijde van de overheid kent het een bestuursrecht een politieke invalshoek: het bestuurs(proces)recht wordt daar niet alleen wegens juridische, maar soms ook wegens politieke overwegingen in stelling gebracht. De rechterlijke macht oordeelt uiteindelijk over de zorgvuldige afwegingen en motivering van de overheid, maar ook over bijvoorbeeld de belanghebbendheid en de rechten van de burger. Voordat een bestemmingsplanprocedure, omgevingsvergunning, invorderingszaak of een beroep op een sociale zekerheidsrecht aan de rechter voorgelegd wordt, is de burger vaak al geïnformeerd door een advocaat die opkomt voor de (procedurele) rechten van zijn klant. Zowel de advocaat, de rechter en juridisch medewerker als de overheden zullen hun eigen – vaak uiteenlopende – zienswijzen hebben op de toepassing van het bestuursrecht in een zaak.

Al deze partijen kunnen veel van elkaar leren, zowel materieel als formeel. Stichting Bestuursrecht Noord Nederland biedt hiervoor een uniek forum in het noorden van het land.

Stichting Bestuursrecht
Noord Nederland

E-mail:info@stichtingbestuursrecht.nl