0

 

Stichting Bestuursrecht

Noord Nederland

0

Home 0
Organisatie 0
Evenementen 0
Sponsors 0
Voorwaarden 0
Contact 0

0
0 Evenementen
0

Uitnodiging voor de bijeenkomst: "Een stellig bestuursrecht”, 21 juni 2012 door Rens Koenraad met coreferaat Bert Marseille

Op donderdag 21 juni aanstaande zal uw forum bijeenkomen in het hotel “Schimmelpenninck Huys” in het centrum (Oosterstraat 53) van Groningen. Routebeschrijving: www.schimmelpenninckhuys.nl.

Als spreker zal Rens Koenraad – als bestuursrechter en wetenschapper uitstekend bekend met de praktijk en de theorie van het bestuurs(proces)recht – optreden. Hij gaat ons verrassen met een voordracht over de stelplicht in het bestuursrechtelijk bewijsrecht. Ter toelichting het volgende.

Het bestuursrechtelijk bewijsrecht heeft zich binnen een korte periode ontwikkeld tot een zelfstandig leerstuk binnen het bestuurs(proces)recht. Daaraan hebben het proefschrift van Ymre Schuurmans (2005), de derde evaluatie van de Awb (2007) en de preadviezen voor de VAR (2009) in belangrijke mate bijgedragen. Tegelijkertijd wordt het bestuursrechtelijk bewijsrecht beïnvloed door zowel het strafprocesrecht (met name als het gaat om sancties) als het burgerlijk procesrecht (met name als het gaat om besluiten op aanvraag). In zijn voordracht zal Rens Koenraad de invloed van het burgerlijk procesrecht op bestuursrechtelijke verhoudingen, door sommigen ook wel aangeduid als “de civilisering van het bestuursprocesrecht” aan een nadere bespreking onderwerpen. De voordracht zal zich toespitsen tot de vraag of het bestuursrechtelijk bewijsrecht een stelplicht kent, en zo ja, hoe die stelplicht zich dan in de praktijk manifesteert. Vervolgens zal Rens Koenraad – eerst met Bert Marseille, en vervolgens met alle toehoorders – in gesprek raken over de vraag of in het bestuursrechtelijk bewijsrecht behoefte bestaat aan een “stelplicht-model”, en wat de bestuursrechter zou mogen of moeten doen met onweersproken stellingen.

Onweersproken stellingen: iedereen die een bestuursrechtelijk geschil aan de rechter voorlegt, krijgt ermee te maken. Alleen al hierom is deelname aan de bijeenkomst op donderdag 21 juni aanstaande de moeite waard.

Het programma duurt van 17:30 tot 20 uur, met koffie, thee en tussendoor een tapasmenu. Voor de versnaperingen zullen we een bijdrage van €19,50 moeten vragen. Aansluitend aan het programma zal er ook nog een borrel zijn. Geef u op door een e-mail te sturen en de bijdrage te storten op rekening van de Stichting. Uiterlijk vóór aanvang van de studiemiddag dient uw betaling binnen te zijn. In verband met de reservering is de opgave onvoorwaardelijk. Graag tot dan!

Het bestuur

Eerdere bijeenkomsten:

25 november 2010: De bijeenkomst: "Finale geschilbeslechting” in het “Schimmelpenninck Huys” te Groningen onder leiding van mr. drs. D.A. Verburg met een heerlijk tapasmenu.

3 april 2008: De bijeenkomst: "De bestuursrechter en de feitenvaststelling. Van een gedwongen huwelijk naar een liefdevolle relatie?" in het “Schimmelpenninck Huys” te Groningen onder leiding van dr. mr. Y.E. Schuurmans met een heerlijk tapasmenu.

24 mei 2007: De bijeenkomst: “Beslissen naar aanleiding van een bezwaar" in het “Schimmelpenninck Huys” te Groningen onder leiding van dr. mr. L.M. (Rens) Koenraad met een heerlijk tapasmenu.

19 oktober 2006: Studiemiddag bij de gemeente Groningen (RO/EZ) verzorgd door het bestuur.

Geef uw suggesties voor een nieuwe bijeenkomst; stuur een e-mail aan info@stichtingbestuursrecht.nl.

Logodesign by LEGAS

0
0

0Van en voor deelnemers

0
 

Schriftelijke bijdragen en opinie

0
 
  Donateurs 0
 
  Geïnteresseerden 0
 
0
  Links 0
0

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

0
 
  Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) 0
 
  Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) 0