0

 

Stichting Bestuursrecht

Noord Nederland

0

Home 0
Organisatie 0
Evenementen 0
Sponsors 0
Voorwaarden 0
Contact 0

0
0 prof. mr. H.E. Bröring
0

prof. mr. H.E. Bröring (1959) is hoogleraar integrale rechtsbeoefening, verbonden aan de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij promoveerde in 1993 cum laude op het onderwerp richtlijnen. Hij geeft onderwijs en doet onderzoek op het terrein van het algemeen deel van het bestuursrecht, met uitstapjes naar onder andere het omgevingsrecht, het socialezekerheidsrecht en het Bopz-recht. Op het terrein van het algemeen deel heeft hij zich nader toegelegd op het beleidsrecht (beleidsregels, richtlijnen, etc.), het handhavingsrecht (de bestuurlijke boete) en het procesrecht.

Zie hier een lijst van enkele meer recente publicaties van zijn hand.

Voorts is hij lid van de kernredactie van de uitgave Handboek Algemene wet bestuursrecht en van de redactie van het tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, en vaste annotator voor de AB/rechtspraak bestuursrecht. Ook is hij als docent betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur (bestuursprocesrecht) en bij de Grotius Academie (algemeen bestuursrecht). Tot slot is hij lid van Awb-rechtsbeschermingscommissies in het hoger onderwijs.

Logodesign by LEGAS

0
0

0Van en voor deelnemers

0
 

Schriftelijke bijdragen en opinie

0
 
  Donateurs 0
 
  Ge´nteresseerden 0
 
0
  Links 0
0

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

0
 
  Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) 0
 
  Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) 0